• ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ

Μεταποίηση Κουρτινών

Προτάσεις για αλλαγή ραφής σε υπάρχουσες κουρτίνες γιατί και η πιο μικρή, η πιο ανεπαίσθητη αλλαγή μπορεί να δημιουργήσει θετικό κλίμα και να δούμε το περιβάλλον μας με μια διαφορετική ματιά.