• ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Καλύμματα Επίπλων

Το ύφασμα στους καναπέδες του κυρίως καθιστικού, δεν είναι εύκολο να αλλάζει συχνά.

Για αυτό υπάρχει η πρακτική λύση των καλυμμάτων που βγαίνουν εύκολα και πλένονται.

Βέβαια αυτή η πρακτική λύση απέκτησε προεκτάσεις αισθητικής και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να αλλάζουμε σκηνικό ανάλογα με την διάθεσή μας.

Παραμένει βέβαια η προϋπόθεση της σωστής ραφής που μόνο ένας ειδικός στην ραφή καλυμμάτων μπορεί να πετύχει.